Kawakubo Takuji


(actor)
2004. Devilman
2007. Kaidan Shin-mimibukuro special: Kuroi otoko tachi (TV)
2009. Ghost friends (TV series)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan 3 (DVD)
2013. Tenma-san ga yuku (TV series)