Misaki Ayame


(actress)
2008. Happening: Seizonsha 0 (DVD)
2009. Ghost friends (TV series)
2009. Chou kowai hanashi: Hirayama Yumeaki no gankyuu yuuen (TV mini series)
2013. Toilet no Hanako-san: shin-gekijou-ban
2013. Higan-jima (2013, TV series)