Tengenji Ryuu


(actor)
1998. Daikaijuu Tokyo ni arawaru
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2003-2006. Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
2005. Chakushin ari 2
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, 15 shuunen no tokubetsu-hen: Replay (TV)
2008. Claimer case.1
2008. Claimer case.2