Kishi Yuusuke


(author)
1999. Kuroi ie
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo
2007. BLACK HOUSE [South Korea]
2012. Aku no kyouten: Joshou (TV)
2012. Aku no kyouten