Shouji Eiken


(actor)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2004. Reikan bus guide jikenbo (TV series)