Takiguchi Yukihiro


(actor)
2006. Tezuka Makoto no Horror Theater: The Birthday unmei no majin
2008. Tokyo Ghost Trip (TV series)
2013. Work shop