Konishi Ryousei


a.k.a. Konishi Hiroki
(actor)
2004. Ultra Q: Dark Fantasy (TV series)
2005. Haruki web cinema: Neo horror series (Internet series)
2005-06. Garo (TV series)
2006. Garo special: Byakuya no majuu (TV)
2006. G-9 (INTERNET)
2010. Garo: Red Requiem
2011. Garo: Makaisenki (TV series)
2013. Garo: Soukoku no maryuu