Yoshimura Genki


(writer)
1991. Anata no shiranai sekai II (VIDEO)
2001. The Fear (Game for PS2)
2007-2009. Gegege no Kitarou (2007-2009) (TV series)