Shimazu Shouichi


(director)
1970. Kaidan Utsunoya-touge (TV)
1971. Onna no tsumetai te (1971) (TV)