Nagaoka Hisaaki


(director)
2001. Paranoia (VIDEO)
2008. Jutou (DVD)
2008. Hikiko-san (DVD)
2008. Juonsha (DVD)
2008. Room mate (DVD)
2010. Oishii shokutaku (DVD)
2010. Shin Hikiko-san (DVD)
2010. Shinrei tousatsu video: Norowareta kanshoukai (DVD)
2011. Norowareta toshi densetsu: Murasaki-kagami (DVD)
2011. Hikiko-san vs. Kuchisake onna (DVD)
2012. Hikiko-san vs. Kokkuri-san (DVD)

(writer)
2008. Juonsha (DVD)
2010. Oishii shokutaku (DVD)
2010. Shin Hikiko-san (DVD)
2011. Norowareta toshi densetsu: Murasaki-kagami (DVD)
2011. Hikiko-san vs. Kuchisake onna (DVD)