Koike Eiko


(actress)
2002. 2LDK
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)
2005. Kousetsu 100 monogatari: Kowai (TV)
2006. Kousetsu 100 monogatari: Hinoenma (TV)