Saori

a.k.a. Koide Saori
(actress)
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)
2007. Kaidan Shin-mimibukuro special: Kuroi otokotachi (TV)
2007. Kaidan Shin-mimibukuro special: Ushi-onna (TV)
2012. Hito-kowa: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2014. Chinsoudan: 2 gou-sha (DVD)