Fukuda Ryouta


(actor)
1999. Gakkou no kaidan 4
2003. Ju-Lei the Movie