Takeda Kouhei


(actor)
2003-2006. Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
2004. Shuudan satsujin club: Saigo no satsuriku
2005. Shoujo Misaki (TV series)
2014. Gakkou no kaidan: Noroi no kotodama