Nagata Mari


(actress)
2003-2006. Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)
2004. Hontoni atta kowai hanashi: tokubetsu-hen (TV)
2004. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2004 (TV)
2004. Nichijou kyoufu gekijou: Omohi no tama
2005. Hontoni atta kowai hanashi: 3D kyoufu thatre