Kuon Sayaka


(actress)
2002. Gojira X Mekagojira
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)