Katsu Shintarou


(actor)
1954. Kaibyou Oumagatsuji
1956. Kaibyou 53 tsugi (1956)
1957. Kaibyou Yonakinuma ... Komori Kazuma
1958. Kaibyou noroi no kabe
1960. Ooe-yama Shuten-douji (1960)
1988. Teito monogatari
1989. Kujakuou: Asura densetsu