Tashiro Kotoe


(actress)
2000. Inagawa Junji no Ejiki (VIDEO)
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)