Akimoto Yasushi


(author)
2004. Chakushin ari
2005. Chakushin ari 2
2005. Chakushin ari (TV Series)
2006. Chakushin ari: Final
2008. ONE MISSED CALL [USA]

(story)
1991. Thriller buraunkan (VIDEO)
1992. Kimi to mitai kowai hanashi (VIDEO)
2002. Nail (TV series)
2007. Densenuta

(producer)
1991. Thriller buraunkan (VIDEO)
1992. Kimi to mitai kowai hanashi (VIDEO)
2002. Nail (TV series)
2004. Chakushin ari
2005. Chakushin ari 2
2006. Chakushin ari: Final
2007. Densenuta
2009. Yamagata Scream
2013. Kuroyuri danchi: joshou (TV series)
2014. Sailor Zombie (TVseries) ... supervisor

(director)
2003. Gozamareji