Tsutsumi Yukihiko


(director)
1987. Frozen Horror Show (TV)
1991. Thriller buraunkan (VIDEO)
1992. Kimi to mitai kowai hanashi (VIDEO)
1998. Shinsei Toilet no Hanako-san
2002. Egg
2002. 2LDK
2005. Kousetsu 100 monogatari: Kowai (TV)
2006. Kousetsu 100 monogatari: Hinoenma (TV)
2006. Siren: Forbidden Siren
2007. Taitei no ken

(story)
2002. Egg
2002. 2LDK

(writer)
2002. Egg
2002. 2LDK