Yamamoto Shin'ya


(director)
1972. Hebi-onna no atsui hada
1974. Occult Sex
1983. Sex kaidan: Benten-sama no uwaki (VIDEO)
1991. Mr.Ghost ni yoroshiku (VIDEO)