Taketani Takayuki


(other)
1994. Zeiram 2
2005. Youkai daisensou (2005)