Shoufukutei Matsunosuke


(actor)
1999. Gakkou no kaidan 4
2000. Kyougoku Natsuhiko Kwai: Akazura Webisu (TV)
2004. Nichijou kyoufu gekijou: Omohi no tama