Ooguchi Kengo


(actor)
2003. Kamen Rider Faiz (TV series)
2004. Bakko youkaiden: Kibakichi
2009. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Kensaku suru onna (TV)