Suzuki Ken'ichi


(director)
1999. Honto ni atta! Noroi no Video (VIDEO)
1999. Honto ni atta! Noroi no Videoï¼’ (VIDEO)
1999. Honto ni atta! Noroi no Video 3 (VIDEO)
2000. Honto ni atta! Noroi no Video 4 (VIDEO)
2000. Honto ni atta! Noroi no Video 5 (VIDEO)
2000. Honto ni atta! Noroi no Video 6 (VIDEO)
2000. Honto ni atta! Noroi no Video special (VIDEO)
2001. Honto ni atta! Noroi no Video 7 (VIDEO)

(writer)
1999. Honto ni atta! Noroi no Video (VIDEO)
1999. Honto ni atta! Noroi no Videoï¼’ (VIDEO)
1999. Honto ni atta! Noroi no Video 3 (VIDEO)
2000. Honto ni atta! Noroi no Video 4 (VIDEO)
2000. Honto ni atta! Noroi no Video 5 (VIDEO)
2000. Honto ni atta! Noroi no Video 6 (VIDEO)
2000. Honto ni atta! Noroi no Video special (VIDEO)
2001. Honto ni atta! Noroi no Video 7 (VIDEO)
2002. Honogurai mizu no soko kara
2005. @babymail
2005. Asoko no seki
2011. Hontou wa kikitakunai! Yama no kowai hanashi (DVD)
2013. Akuryou byoutou (TV series)