Kimura Yoshino


(actress)
1996. Yo nimo kimyouna monogatari, Seiya no tokubetsu-hen: 2040 nen no Merry Christmas (TV)
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo
2002. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Rensai shouestsu (TV)
2003. Kaidan 100 monogatari (TV Series) ... Okiku
2005. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Ekkyou (TV)
2007. MASTER OF HORROR: DREAM CRUISE
2007. Densenuta
2008. Orochi (2008)