Akimoto Naomi


She is also a jazz singer.
(actress)
1992. Hontouni atta kowai hanashi (TV Series)
2000. Kyougoku Natsuhiko Kwai: Fukujin nagashi (TV)
2004. Shibuya kaidan 2
2005. Rensa kaidan (TV series)
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Kaiki