Era Jun


(actor)
1996. Yo nimo kimyouna monogatari, Seiya no tokubetsu-hen: 2040 nen no Merry Christmas (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)

2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2008. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Shigo-kon (TV)