Kikuchi Kin'ya


(actor)
1999. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Wafuku no shoujo (TV)
1999. Family (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2003. Damned File (TV Series)
2004. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Kako karano nikki (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Virtual memory (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Gomi-onna (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Yume no ken'estukan (TV)
2012. Batsu game 2