Sasaki Nobuyoshi


(director)
1999. Jokyoushi: Inma no kyoushitsu (VIDEO)
2001. Onna onmyouji: Inki kourin
2002. Onna onmyouji: Inma jutai (VIDEO)
2003. Onna onmyouji: Seiki fuuin (VIDEO)
2003. Onna ookami: Ensatsu ratai ken (VIDEO)

(writer)
1999. Jokyoushi: Inma no kyoushitsu (VIDEO)
2001. Onna onmyouji: Inki kourin
2002. Onna onmyouji: Inma jutai (VIDEO)
2003. Onna onmyouji: Seiki fuuin (VIDEO)