Tsushima Masaru


(director)
1998. Otsuyu: Kaidan botan dourou

(other) ... assitant director
1982. Tsumetai chi (TV)