Oobayashi Takeshi


(actor)
1999. Gojira 2000: Millennium
2001. Eko Eko Azarak (2001)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Kensaku suru onna (TV)