Hayashi Jun'ichirou


(photo)
1998. Ring (1998)
2001. Kairo
2002. Honogurai mizu no soko kara
2007. Kwaidan (2007)
2013. Kuroyuri danchi: joshou (TV series)