Hayashi Ryuuzou


(actor)
1979. Jigoku (1979)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Sensou wa nakatta (TV)
1991. Kaidan! Jidai-ya no nyoubou (TV)
1995. Yo nimo kimyouna monogatari, Fuyu no tokubetsu-hen: Saigo no kitsuen-sha (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2003. Yuurei kashimasu (TV series)