Kusanagi Tsuyoshi


(actor)
1995. Mokuyou no kaidan: Himitsu no nakama (TV)
1997. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Mujitsu no otoko (TV)
1999. Kourei: Ushirowo miruna
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)