Kaga Kunio


(actor)
1937. Saga kaibyou den
1937. Henge nyorai
1938. Youma Shirataki hime
1938. Kaibyou Akakabe daimyoujin
1939. Sanjuusanngenn-dou no yuurei: Oryuu onryou
1959. Satomi 8 ken den (1959)
1959. Satomi 8 ken den (1959): Youkai no ranbu
1959. Satomi 8 ken den (1959): 8 kenshi no gaika
1962. Kaidan Shamisenbori