Oomae Hitoshi


(actor)
1969. Ido zero daisakusen (LATITUDE ZERO)
1970. Kaidan yoi miya ame (TV)
1979. Jigoku (1979)
1979. Yashagaike
1983. Reibyou densetsu (TV)