Inoue Fumio


(producer)
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo
2001. Inugami
2004. Chakushin ari
2005. Youkai daisensou (2005)