Sakou Akira


(photo)
1990. Youkai tengoku: Ghost Hero
1992. Inagawa Junji no Pandora no hako (VIDEO)
2000. Itou Junji Kyoufu Collection: Yaneura no nagai kami
2002. Ututu