Yoda Yoshitaka


(writer)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1968. Botan dourou (1968)