Fukada Kyouko

b.1982.
(actress)
1998. Shinjuku shounen tantei dan
1999. Ring 2
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2002. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Saiyou shiken (TV)
2003. Onmyou-ji II
2008. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Shigo-kon (TV)
2013. Roommate