Yoshida Reiko


(writer)
1999. 1000 nen oukoku 3 juushi: Vanny Knights (TV series)
1999. Warau Salesman (TV series)
2007-2009. Gegege no Kitarou (2007-2009) (TV series)
2013. Shiro-majo gakuen