Iwata Yuuji


(producer)
1994. Night Head
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, 15 shuunen no tokubetsu-hen: Replay (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2007) (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2007) (TV)
2008. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2008) (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2009) (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2009) (TV)
2010. Yo nimo kimyouna monogatari: 20 shuunen special, aki, Ninki sakka kyouen-hen (TV)