Andou Kazushi


(actor)
1998. Gakkou no kaidan G (TV)
2000. Ju-On (2000) (VIDEO)