Mouri Kikue


(actress)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1953. Kaidan Saga yashiki
1979. Jigoku (1979)