Mitsuoka Ryuuzaburou


(actor)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1959. Yotsuya kaidan (1959)
1960. Ooe-yama Shuten-douji (1960)
1960. Kaidan Kasanegafuchi (1960)