Furuta Toshihiko


(actor)
1962. King Kong tai Gojira (KING KONG VS GODZILLA)
1962. Yousei Gorasu (GORATH)
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
1965. Frankenstein tai chitei kaijuu Baragon (FRANKENSTEIN CONQUERS THE WORLD)