Fukui Ryuuji


(actor)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1958. Hakuja komachi
1958. Shuunen no hebi (1958)
1959. Yotsuya kaidan (1959)