Chiba Toshio


(actor)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1957. Kaibyou Yonakinuma
1958. Hakuja komachi
1960. Ooe-yama Shuten-douji (1960)