Katou Yoshihiro


(actor)
1981. Mashou no natsu: Yotsuya kaidan yori
1990. Maria no ibukuro